Leer beter je camera kennen – bijeenkomst

Een digitale camera is ingewikkeld en de dikke gebruiksaanwijzing ervan nodigt niet uit tot bestudering. Voordat je het weet laat je daarom de camera op de ‘P’-stand staan. Dat is jammer, want jouw camera biedt veel meer en betere mogelijkheden. Om ook die mogelijkheden te benutten organiseert CameraNu op woensdag 29 maart, samen met de afdeling Friesland van de Fotobond, een avond: ‘Leer beter je camera kennen’. De toegang is vrij en de consumpties zijn voor eigen rekening. Deze avond is zowel bedoeld voor leden van fotoclubs als voor niet-leden. Iedereen is dus van harte welkom, maar geef je wel even van te voren op, via h.slot8@upcmail.nl.

Tijden: de inloop is vanaf 19.00 uur en de aanvang is om 19.30 uur.

Locatie: Dorpshuis Rottum, Binnendijk 22, 8461 LH Rottum.

Gestolen foto’s weer terecht in park Vijversburg

maandag 23 januari 2023

“Ik tink dat it ‘baldadigheid’ west hat”, zegt bedrijfsleider Audrey Stielstra van Park Vijversburg. “De foto’s leine – wat beskeadige – yn it park wat ferstoppe yn de buert fan it griene skuorke. Se binne te bot beskeadige om se wer op te hingjen.”

De drie landschapsfoto’s die Fotoclub Objectief uit Hurdegaryp na diefstal uit Park Vijversburg kwijt was, zijn weer terecht. Ze werden in het park gevonden, in de buurt van het groene schuurtje waar ze in gehangen hebben.

Drie uitvergrote foto’s  (formaat 50 x 75 cm) van het landschap van de duinen te Appelscha waren plotseling verdwenen na de kerstvakantie. Ze hingen in het zogeheten “groene hokje” , dat buiten staat. “Se hawwe ûngefear in wike fuort west. In fêste kuierder fûn ien en joech dy tip oan ús troch. Dêrnei fûnen wy ek de oare twa. Mooglik hawwe de dieders se los helle mei in skroevedraaier, mar ek mei wat geweld. Want der sitte krassen op de foto’s.”

De expositie met landschapsfoto’s van leden van Fotoclub Objectief is nog te bezichtigen tot en met donderdag 26 januari, minus de drie teruggevonden, maar beschadigde foto’s. Daarop is het landschap van de Kale Duinen bij Appelscha te zien.  Zie elders op deze site.

Kunstroof uit Park Vijversburg

ma 16 jan, 18:48 

De leden van Fotoclub Objectief uit Hurdegaryp schrokken behoorlijk toen ze ontdekten, dat een aantal van hun foto’s gestolen was uit Park Vijversburg in Tytsjerk. Een drietal foto’s van Friese landschappen, die buiten hingen zijn plots verdwenen.

Op de drie foto’s, die uit het z.g.  “Groene hokje” verdwenen zijn, staat het Friese landschap van de duinen te Appelscha. Ook bedrijfsleider Audrey Stielstra van Park Vijversburg was ‘not amused’, toen ze onlangs de ontvreemding ontdekte.

Wie de fotografische kunstwerkjes ergens tegenkomt of ziet dat ze bijvoorbeeld op marktplaats worden aangeboden, wordt verzocht contact op te nemen met de politie van Tytsjerksteradiel in Burgum, zodat de foto’s weer op de plek terechtkomen waar ze horen te hangen