Uitslag jubileum – fotowedstrijd Fotobond is nu bekend

De Fotobond bestaat dit jaar een eeuw. In verband daarmee heeft de Fotobond een jubileum-fotowedstrijd gehouden, waarvan de eerste ronde nu afgerond is. Die ronde ging per afdeling, waaronder onze afdeling Friesland. Er konden per persoon maximaal 5 foto’s worden ingezonden, verdeeld over 5 genres: vrije expressie, natuur, portret/model, smartphone-fotografie en architectuur. In totaal zijn in de afdeling Friesland 95 foto’s ingezonden. De afdelingsjury heeft alle foto’s bekeken en beoordeeld. Het resultaat staat pagina uitslag fotowedstrijd, per genre.

Jubileum Fotowedstrijd Fotobond


Op 12 maart is het startsein gegeven voor de fotowedstrijd in het kader van 100 jaar Fotobond. Een wedstrijd die start met een voorronde per afdeling en een landelijke vervolgwedstrijd in steeds 5 genres.
Deze wedstrijd is interessant voor alle beginnende, gevorderde en ervaren fotografen. Hoe is de wedstrijd opgebouwd?

 • Iedere deelnemer kan minimaal één en maximaal vijf foto’s inzenden, verdeeld over 5 genres. De keuze is aan de fotograaf om één foto in alle vijf de genres in te zenden of om vijf foto’s te zenden naar een enkel genre. Elke combinatie is toegestaan.
 • De 5 genres zijn: Architectuur, Portret/Model, Natuur, Vrije Expressie en Smartphone fotografie.
 • Leden van de Fotobond, zowel club- als persoonlijke leden, kunnen alleen inzenden in de afdeling waarin zij zijn inschreven.
  Inzendingen buiten de eigen afdeling kunnen niet in de prijzen vallen.
 • Per afdeling zal een eerste, tweede en derde beste foto door een door het afdelingsbestuur aangewezen jury worden gekozen. In elk genre dus 3 winnaars.
 • Van alle 16 afdelingen worden de beste drie in elk genre uitgenodigd om de door hun genomineerde foto (moet dus dezelfde foto zijn!) in te zenden naar de landelijke wedstrijd.
 • Een landelijke jury zal vervolgens weer een eerste, tweede en derde prijswinnaar en 6 eervolle vermeldingen in elk genre aanwijzen.
 • Op de eindexpositie in het Rietveld-paviljoen vanaf 26 november zullen deze geëxposeerd worden.
 • Afdelingswedstrijden: inzend-periode: 12 maart – 15 juni 2022
 • Landelijke wedstrijd:   inzend-periode: 1 augustus – 15 september 2022
 • Kijk voor meer informatie over de Jubileum Fotowedstrijd en voor het wedstrijdreglement op www.fotobond.nl
 • De afdeling Friesland heeft inmiddels een jury samengesteld, bestaande uit drie leden. Die jury zal in de tweede helft van juni de foto’s die vanuit Friesland bij de coordinator@fotobond.nl zijn ingezonden gaan beoordelen. 

Er kunnen met deze wedstrijd geen rankingpunten worden verdiend.
Foto’s die al eerder naar wedstrijden zijn ingezonden mogen opnieuw worden gebruikt. Ga aan de slag met het maken van 5 nieuwe foto’s of zoek in uw eigen bestanden naar de ‘winnende’ foto.

De landelijke coördinatoren zijn Anton Verbeek en Gert Wildering.

met vriendelijke groet,
Hans Slot
Vz. Afd. Friesland Fotobond

Ook de fotoclubs moeten gaan scannen

Per 6 november zijn de coronamaatregelen verzwaard. De groep ‘georganiseerde kunst- & cultuurbeoefening vanaf 18 jaar’ is nu ook verplicht om uitsluitend toegang te geven op vertoon van een veilige (groene) V op het Corona Toegangs Bewijs, oftewel de QR-code. Amateurclubs – niet alleen voor sport – vallen hier nu ook onder.

Dat houdt in dat er aan de deur iemand met een scanner moet staan die alle deelnemers vraagt om de QR-code te tonen, op de smartphone of geprint. De scanner kan geladen worden op de smartphone van de controleur.

Het is voor het eerst in 40 jaar dat een minister zich rechtstreeks tot deze sector richt. Alleen Brinkman liet wel eens iets horen, en Rick van der Ploeg en Medy van der Laan. Blijkbaar hebben we als sector nu toch de goede geluiden doorgestuurd. De Minister realiseert zich dat het een zwaar middel is dat nu burgers hun medeburgers moeten controleren. Tegelijk is het alleen met deze maatregelen mogelijk om de amateurkunst in georganiseerd verband toegankelijk te houden. Er is met nadruk vanwege dit argument gekozen voor deze optie.

Voor de precieze en volledige tekst van de nieuwe maatregelen wordt verwezen naar informatie van de Rijksoverheid. De Toolkit voor gebruik in verenigingen is te vinden op dit adres: coronacheck.nl/nl/scanner