Foto-expositie in Martinikerk te Sneek

Fotoclub ’t Filter heeft in de zomermaanden in de Martinikerk te Sneek een expositie met als titel “Sneek anders bekeken”.Leden van de fotoclub zijn in het voorjaar enthousiast met dit thema aan de slag gegaan en hebben met andere ogen door de stad gelopen om foto’s te maken van delen van Sneek die minder belicht of in de belangstelling staan. Ook werden de wél bekende delen van Sneek op een ándere verrassende wijze in beeld gebracht. Een en ander heeft geresulteerd in een tentoonstelling die nieuwsgierigheid kan opwekken. De fotoclub hoopt hiermee dat bewoners en bezoekers van de stad een andere kijk op Sneek krijgen.

Locatie:  Martinikerk in de Grote Kerkstraat te Sneek.

De expositie loopt van 16 juli tot en met 14 september 2019.
Openingstijden: op dinsdag tot en met zaterdag van 14.00 tot 16.30 uur.

Fototentoonstelling van Fotoclub ’t Filter in de Martinikerk te Sneek

Foto-expositie in Dokkum

De Dokkumer fotoclub "Skaed en Ljocht" heeft voor haar jubileumexpositie gekozen voor het thema “De beste foto’s”.      Alle clubleden konden 5 foto’s digitaal insturen en een commissie (Karel Jongsma, Fred van der Zwet en Janny Kamstra-Werkhoven) beoordeelde de foto’s en kozen de besten. De commissie hield er rekening mee dat de foto’s voor de expositie gevarieerd moesten zijn en een goede weergave van de fotoclub moest geven. De expositie is te zien in de Bonifatiuskapel, van 15 juni tot 15 september 2019, dagelijks van 14.00-17.00 uur; entree vrij.
We bestaan dit jaar 60 jaar en we mogen ons gelukkig prijzen dat veel leden al langdurig lid zijn van de fotoclub. Sieb Hoekstra is 59 jaar lid en zit al 58 jaar in het bestuur van Skaed en Ljocht.  Op dit moment is hij onze penningmeester.
De fotoclub is in 1959 opgericht door de Dokkumers Kamminga en Steggerda. Beide heren hadden een fotozaak in de stad. In die tijd werd er gefotografeerd met analoge camera’s en had bijna iedere fotograaf een donkere kamer. Nu hebben we allemaal een digitale camera en bewerken we de foto’s op de computer met diverse programma’s. Er worden nu ook veel meer foto’s gemaakt, vooral met de smartphone. Deze ontwikkeling doet ook zijn intrede op de fotoclub.
Toch zijn er zaken die nooit veranderen, zoals de gezelligheid van de fotoclub. Er worden nog steeds foto’s met aandacht gemaakt.

Fototentoonstelling in Wapse

In de oude melkfabriek van Wapse, Ten Darperweg 82a, wordt een fototentoonstelling gehouden in de fotostudio/galerie van Niek van Schie. Getoond worden foto’s van 12 Friese vrijetijdsfotografen. Deze twaalf hebben meegedaan met foto-mentoraten, die door de Afdeling Friesland van de Fotobond zijn georganiseerd en onder leiding stonden van bondsmentor Niek van Schie. Het gaat om foto’s van Anton Meijerman, Hans Slot, Jannes Fourie, Marianne Peters, Jannes Postma, Keimpe Roedema, Klaas van der Schaaf, Maarten van Lelyveld, Monique van der Meulen, Paul Uithol, Rikus Grootjans en Wim Plutschouw.
De tentoonstelling is geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag,
van 12.00 tot 17.00 uur.

Uitslag Bondsfotowedstrijd 2019

De uitslag van de landelijke Bondsfotowedstrijd van de Fotobond is bekend. Aan deze wedstrijd voor fotoclubs deden ditmaal 164 fotoclubs mee, waaronder 5 uit Friesland.
Van die vijf scoorde Fotoclub Heerenveen het hoogst: gedeeld 20ste.
Fotogroep Noorderlicht uit Drachten werd gedeeld 44ste.
De fotoclub uit Sneek (’t Filter) werd gedeeld 133ste en FC Objectief, uit Hurdegaryp eindigde als gedeeld 141ste. Wolvegaster fotoclub Reflex werd 157ste.