Fotoclubs

De afdeling Friesland van de Fotobond telt 8 fotoclubs.

FC Harambe Foha

De fotoclub is opgericht in Appelscha in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Het aantal leden wisselt tussen de 20 en de 10. In onderling overleg wordt steeds gekozen waar mee bezig wordt gegaan. Bijeenkomsten zijn elke tweede dinsdagavond van de maand (behalve juli en augustus). Dan worden foto’s getoond en besproken. Er worden ook excursies en workshops georganiseerd en tentoonstellingen bezocht.
Link: www.fotoclubappelscha.nl

FC Skaed en Ljocht
Plaats: Dokkum
Link: www.skaedenljocht.nl
E-mail:

Fotogroep Noorderlicht

Fotogroep Noorderlicht Drachten is opgericht in 1966. Het ledental schommelt rond de 30. De club heeft clubavonden van september tot en met mei, op iedere derde maandag van de maand. Op deze avonden worden elkaars foto’s besproken. Op elke clubavond is er een ander thema. Daarnaast is er altijd ruimte voor vrije foto’s.
Fotogroep Noorderlicht exposeert doorlopend in ziekenhuis Nij Smellinghe. Verder organiseert de fotoclub jaarlijks een clubuitje. Tussendoor wordt er ook altijd nog wel een activiteit georganiseerd, bijvoorbeeld over nachtfotografie. Voor meer informatie over deze fotoclub kun je mailen naar info@fotogroepnoorderlicht.nl of kijk op website www.fotogroepnoorderlicht.nl

FC Objectief

Fotoclub Objectief uit Hurdegaryp bestaat al 50 jaar en heeft als doel: Onze leden inspireren, stimuleren en op een hoger niveau brengen met betrekking tot fotografie in de ruimste zin, waarbij gezelligheid niet mag ontbreken. Onze groep is zeer divers maar samen hebben wij een grote passie en dat is fotograferen. De één is het liefst bezig met natuurfotografie, de andere met mensen en weer iemand anders met vormen en kleur. We komen eenmaal per maand (2e maandag) een avond bij elkaar in Dorpshuis de Sanjes te Tytsjerk. Ons ‘seizoen’ loopt van september tot en met mei/juni. Elke maand bekijken en bespreken we de resultaten van de maandelijkse foto-opdracht. Daarnaast worden de avonden gevuld met een spreker, discussie of excursie of met het samen fotograferen van een bepaald onderwerp. Dit kan table-top zijn (kleine voorwerpen op tafel) of modelfotografie of samen de stad of natuur in. Vragen over camera-instellingen of andere technische vragen komen ook ter sprake. Naast deze clubavonden worden er ook andere activiteiten georganiseerd om gezamenlijk te fotograferen. Belangstellenden kunnen contact opnemen via onze website: www.fotoclub-objectief.nl

Fotoclub Heerenveen

Fotoclub Heerenveen is een actieve club die aangesloten is bij de landelijke Fotobond. Onze club is opgericht in 1969 en bestaat dit jaar dus al een halve eeuw. We hebben maximaal 35 leden, van beginners tot professionele vrijetijdsfotografen. Momenteel is er plaats voor enkele nieuwe leden. Hoewel de fotografie een vrij technische hobby kan zijn staat de creativiteit van de maker bij ons voorop. Ieder seizoen, van september tot mei, hebben we een tiental clubavonden en enkele clubuitjes. Voor meer informatie over onze fotoclub kan je met ons mailen via info@fotoclubheerenveen of kijken op www.fotoclubheerenveen.nl

Fotoclub A.F.C.C.O (Oosterwolde)

De fotoclub van Oosterwolde is een kleine fotoclub met rond de tien leden. Maandelijks komen we bij elkaar om de gemaakte foto’s te bespreken en van elkaar te leren. Ons clubseizoen loopt van oktober tot en met mei. Elke maand krijgen we een opdracht en mogen daarvan 3 foto’s inleveren. Website: www.fotoclub-oosterwolde.nl. We staan ook op Facebook.

FOTOCLUB ’T FILTER SNEEK
De fotoclub ‘t Filter is opgericht in 1932 en met een onderbreking in de oorlog weer opgestart in 1962. De club is in de loop der jaren op verschillende locaties bij elkaar gekomen. In 1982 vierde men het 50- jarig jubileum met een fototentoonstelling in Amicitia. In 2007 is bij het 75-jarig jubileum een boekwerk samengesteld met werk van leden en oud-leden en daarnaast was er een expositie in de Martinikerk. De club anno 2019 bestaat uit 18 enthousiaste leden. Het clubavonden tijdens de seizoenen van september t/m mei worden gevuld aan de hand van thema’s met fotobesprekingen, uitnodiging van een beroepsfotograaf en jaarlijks uitstapje(s).
Site: http://www.filter-sneek.nl/

FC Acht-Achtentachtig
Plaats: Stiens
Link:
E-mail:

FC Wolvega Reflex
Plaats: Wolvega
Link: www.fotoclubwolvega.nl
E-mail: