Fotobond

Er zijn 280 fotoclubs aangesloten bij de landelijke Fotobond. Die clubs hebben in totaal 5.800 leden. Daarnaast zijn er 500 personen die rechtstreeks lid zijn van de Fotobond.
Die bond heeft een algemeen bestuur, dat bestaat uit afgevaardigden van de afdelingen, een dagelijks bestuur, een Bondsbureau, een ledenadministratie en enkele commissies (commercieel, juridisch, clubkwesties).
Daarnaast telt de Fotobond negen Landelijke Groepen, elk met een speciaal interessegebied, zoals portretfotografie, en drie Taakgroepen:
wedstrijden & exposities, opeleidingen & sprekers, website & mailings.
Fameus is de Fotobond om het tijdschrift “In Beeld”, dat zowel op papier als digitaal verschijnt.
Tussen de landelijke bond en de 280 fotoclubs zitten 16 afdelingen, waaronder de Afdeling Friesland.