Foto-expositie in Martinikerk te Sneek

Fotoclub ’t Filter heeft in de zomermaanden in de Martinikerk te Sneek een expositie met als titel “Sneek anders bekeken”.Leden van de fotoclub zijn in het voorjaar enthousiast met dit thema aan de slag gegaan en hebben met andere ogen door de stad gelopen om foto’s te maken van delen van Sneek die minder belicht of in de belangstelling staan. Ook werden de wél bekende delen van Sneek op een ándere verrassende wijze in beeld gebracht. Een en ander heeft geresulteerd in een tentoonstelling die nieuwsgierigheid kan opwekken. De fotoclub hoopt hiermee dat bewoners en bezoekers van de stad een andere kijk op Sneek krijgen.

Locatie:  Martinikerk in de Grote Kerkstraat te Sneek.

De expositie loopt van 16 juli tot en met 14 september 2019.
Openingstijden: op dinsdag tot en met zaterdag van 14.00 tot 16.30 uur.

Fototentoonstelling van Fotoclub ’t Filter in de Martinikerk te Sneek