Fotoclubs

De afdeling Friesland van de Fotobond telt 8 fotoclubs.

FC Harambe “Foha
Plaats: Appelscha
Link: www.fotoclubappelscha.nl
E-mail:

FC Skaed en Ljocht
Plaats: Dokkum
Link: www.skaedenljocht.nl
E-mail:

Fotogroep Noorderlicht

Fotogroep Noorderlicht Drachten is opgericht in 1966. Het ledental schommelt rond de 30. De club heeft clubavonden van september tot en met mei, op iedere derde maandag van de maand. Op deze avonden worden elkaars foto’s besproken. Op elke clubavond is er een ander thema. Daarnaast is er altijd ruimte voor vrije foto’s.
Fotogroep Noorderlicht exposeert doorlopend in ziekenhuis Nij Smellinghe. Verder organiseert de fotoclub jaarlijks een clubuitje. Tussendoor wordt er ook altijd nog wel een activiteit georganiseerd, bijvoorbeeld over nachtfotografie. Voor meer informatie over deze fotoclub kun je mailen naar info@fotogroepnoorderlicht.nl of kijk op website www.fotogroepnoorderlicht.nl

FC Objectief
Plaats: Hardegarijp
Link: thttp://www.fc-objectief.net
E-mail:

Fotoclub Heerenveen

Fotoclub Heerenveen is een actieve club die aangesloten is bij de landelijke Fotobond. Onze club is opgericht in 1969 en bestaat dit jaar dus al een halve eeuw. We hebben maximaal 35 leden, van beginners tot professionele vrijetijdsfotografen. Momenteel is er plaats voor enkele nieuwe leden. Hoewel de fotografie een vrij technische hobby kan zijn staat de creativiteit van de maker bij ons voorop. Ieder seizoen, van september tot mei, hebben we een tiental clubavonden en enkele clubuitjes. Voor meer informatie over onze fotoclub kan je met ons mailen via info@fotoclubheerenveen of kijken op www.fotoclubheerenveen.nl

FC A.F.C.C.O.
Plaats: Oosterwolde
Link: http://www.fotoclub-oosterwolde.nl\
E-mail:

FOTOCLUB ’T FILTER SNEEK
De fotoclub ‘t Filter is opgericht in 1932 en met een onderbreking in de oorlog weer opgestart in 1962. De club is in de loop der jaren op verschillende locaties bij elkaar gekomen. In 1982 vierde men het 50- jarig jubileum met een fototentoonstelling in Amicitia. In 2007 is bij het 75-jarig jubileum een boekwerk samengesteld met werk van leden en oud-leden en daarnaast was er een expositie in de Martinikerk. De club anno 2019 bestaat uit 18 enthousiaste leden. Het clubavonden tijdens de seizoenen van september t/m mei worden gevuld aan de hand van thema’s met fotobesprekingen, uitnodiging van een beroepsfotograaf en jaarlijks uitstapje(s).
Site: http://www.filter-sneek.nl/

FC Acht-Achtentachtig
Plaats: Stiens
Link:
E-mail:

FC Wolvega Reflex
Plaats: Wolvega
Link: www.fotoclubwolvega.nl
E-mail: