Nieuws

Nieuwe wettelijke verplichtingen voor verenigingen en stichtingen.

Ben je als vrijwilliger betrokken bij een bestuur van een vereniging, organisatie of stichting dan geldt deze informatie ook voor jou!

Verenigingen en stichtingen in Nederland moeten vanaf 1 juli 2021 voldoen aan de nieuwe wet WBTR, de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Het is voor elk bestuur belangrijk hierop voorbereid te zijn! In de nieuwe wet zit onder andere een uitbreiding van de aansprakelijkheid van bestuursleden. De wet gaat vooral over de kwaliteit van besturen en raakt daarmee de volledige vereniging of stichting.

De wet en toezicht rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om het bestuur en het toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren.
Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met deze wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden.
De reikwijdte van deze wet is veel groter dan alleen het aanpassen van statuten. De wet stuurt op het vastleggen van basisregels voor bestuur en toezicht. De rol van het toezicht wijkt duidelijk af van de verplichtingen voor verenigingen tot nu toe.