Activiteiten

Cursus foto’s bespreken

Fotoclub Reflex (Wolvega e.o.) heeft de afdeling Friesland van de Fotobond verzocht een cursus foto’s bespreken te organiseren. Naar aanleiding daarvan zijn we op zoek gegaan naar een geschikte bondsmentor die deze cursus zou kunnen geven. Die hebben we gevonden in de persoon van Nol Ploegmakers, een zeer ervaren fotograaf. De afdeling heeft Reflex gevraagd te zorgen voor een geschikte cursuslocatie. Reflex heeft die gevonden. Op de cursus is plaats voor ongeveer 10 deelnemers, waarvan we 5 gereserveerd hebben voor initiatiefnemer Reflex. Dat betekent dat elke andere Friese Fotobond Fotoclub 1 lid naar de cursus kan sturen. De data van de Cursus Foto’s Bespreken zijn:  29 januari, 12 februari, 11 maart en 15 april en de laatste datum (in mei of juni) wordt later nog bepaald. De cursusavonden vangen aan om 19.30 uur en worden gehouden in Wolvega. De cursus kost 50 euro per deelnemer. Inmiddels is deze cursus volgeboekt.

Workshop nachtfotografie in maart 2020

In maart 2020 organiseert de Afdeling Friesland weer een workshop nachtfotografie, in Leeuwarden, onder leiding van Tom Meixner.
De workshop wordt gehouden op 6 maart 2020, in Leeuwarden. Reservedatum is 20 maart. De kosten per deelnemer bedragen 25 euro, waarvan de Afdeling Friesland van de Fotobond 10 euro betaalt, waardoor elke deelnemer slechts 15 euro hoeft te betalen voor de cursusavond. Opgeven voor deze workshop kan nu al door die 15 euro over te maken op bankrekening NL33 INGB 0009263605 ten name van de Afdeling Friesland Bond van Nederlandse Amateur fotografen, onder vermelding van “workshop”.

Basiscursus fotografie op 5 november in Heerenveen

Op 5 november 2019 zal de Afdeling Friesland een basiscursus fotografie verzorgen voor leden van de aangesloten 8 Friese fotoclubs en voor degenen die op persoonlijke titel lid zijn van de Fotobond. De cursus wordt gegeven door Kees van de Vooren, in het pand Centra 71 te Heerenveen. Er hebben zich inmiddels 7 vrijetijdsfotografen voor deze opfriscursus opgegeven. Er is nog plaats voor meer deelnemers! Kosten: 10 euro per deelnemer.
Aanvang 19.30 uur.
Opgeven kan via: h.slot8@upcmail.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *