Ook de fotoclubs moeten gaan scannen

Per 6 november zijn de coronamaatregelen verzwaard. De groep ‘georganiseerde kunst- & cultuurbeoefening vanaf 18 jaar’ is nu ook verplicht om uitsluitend toegang te geven op vertoon van een veilige (groene) V op het Corona Toegangs Bewijs, oftewel de QR-code. Amateurclubs – niet alleen voor sport – vallen hier nu ook onder.

Dat houdt in dat er aan de deur iemand met een scanner moet staan die alle deelnemers vraagt om de QR-code te tonen, op de smartphone of geprint. De scanner kan geladen worden op de smartphone van de controleur.

Het is voor het eerst in 40 jaar dat een minister zich rechtstreeks tot deze sector richt. Alleen Brinkman liet wel eens iets horen, en Rick van der Ploeg en Medy van der Laan. Blijkbaar hebben we als sector nu toch de goede geluiden doorgestuurd. De Minister realiseert zich dat het een zwaar middel is dat nu burgers hun medeburgers moeten controleren. Tegelijk is het alleen met deze maatregelen mogelijk om de amateurkunst in georganiseerd verband toegankelijk te houden. Er is met nadruk vanwege dit argument gekozen voor deze optie.

Voor de precieze en volledige tekst van de nieuwe maatregelen wordt verwezen naar informatie van de Rijksoverheid. De Toolkit voor gebruik in verenigingen is te vinden op dit adres: coronacheck.nl/nl/scanner 

Foto-expositie in Bennema State

Van 12 november 2021 t/m 16 februari 2022 exposeert Fotoclub Objectief uit Hurdegaryp diverse werken van haar leden in Woonzorgcentrum Bennema State te Hurdegaryp. Het thema voor deze foto-expositie is ‘Wetter’.
Fotoclub Objectief Hurdegaryp bestaat al meer dan 40 jaar uit een diverse groep (hobby)fotografen. De groep is divers, maar samen hebben ze één grote passie en dat is fotograferen. De één is het liefst bezig met natuur, de ander met portretten en weer iemand anders met abstractie. De fotoclub heeft als doel de leden te inspireren, te stimuleren en op een hoger niveau te brengen met betrekking tot fotografie in de ruimste zin, waarbij gezelligheid niet mag ontbreken.
De leden komen één maal per maand bij elkaar in Dorpshuis De Sanjes te Tytsjerk. De avonden worden gevuld met fotobespreking, een spreker, of samen fotograferen van een bepaald onderwerp. Elke maand is er een ander thema voor de fotobespreking waar iedereen thuis mee aan de slag kan. Vragen over camera-instellingen of andere technische vragen komen ook aan de orde. Naast deze clubavonden worden er ook activiteiten georganiseerd om gezamenlijk te fotograferen. Belangstellenden kunnen altijd contact opnemen of de website bezoeken.
Op de expositie in Bennema State zullen verschillende stijlen te zien zijn, maar allemaal gebaseerd op het thema ‘Wetter’. De expositie in Bennema State is overdag te bezichtigen en is gratis toegankelijk.

Woonzorgcentrum Bennema State, Rijksstraatweg 165,
9254 DE Hurdegaryp.

Nieuwsbrief Studio Nemus

In de afgelopen jaren heeft bondsmentor Niek van Schie uit Vinkega
meerdere mentoraten verzorgd voor de afdeling Friesland van de Fotobond.
Met de huidige corona-maatregelen zijn mentoraten en fotocursussen echter lastig te organiseren. Om toch iets te kunnen betekenen voor de vrijetijdsfotografen in Friesland heeft Studio Nemus van Niek van Schie een nieuwsbrief ontwikkeld. De eerste vier nieuwsbrieven zijn te downloaden via:  http://studio.nemus.nl/ecce.html